Duurzaam renoveren met
Nul-op-de-Meter​

Organisatie-identiteit Stroomversnelling

Stroomversnelling is een non-profit organisatie die innoveert in de praktijk binnen het domein van de energietransitie van woningen en wijken, samen met een keten van gemeentes, corporaties, bouwers en toeleveranciers. Streven is er op gericht om woningen ingrijpend te verduurzamen. 


Vraagstelling / oplossing

Voor de uitwerking van de identiteit werd gewerkt met kernbegrippen als: Nul,nul, nul-op-de-meter, cirkel, groep, eenheid, (k)ring, cyclus, beweging/dynamiek, (iets) in beweging zetten. Voor dat laatste is naar voren gekomen in het beeldmerk en de manier waarop met kleur(stellingen) is omgegaan: naast vaste kleuren ook kleurverlopen. Dit uitgangspunt levert een dynamische stijl op die krachtig wordt vertaald in een uniek format met eigenwijs beeld en illustratief materiaal.

 

Krachtige stijl met uniek illustratief karakter

Informerende brochure voor gemeentes en hoe zij kunnen bijdragen aan het verduurzamen van naoorlogse woningen met als doel '0-op-de-meter': energieneutrale woningen.

Informerende brochure voor gemeentes en hoe zij kunnen bijdragen aan het verduurzamen van naoorlogse woningen met als doel '0-op-de-meter': energieneutrale woningen.